Slovenia


  • Ažman, T., & B. Rupar  Politike na področju vodenja kariere s priporočili. [Career Guidance Policies with the Recommendations] Ljubljana: CPI. (2015 ed.)
  • Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Bečaj, J., Pečjak, S., Resman, M., Bezić, T., Šmuk, B. Programske smernice. Svetovalna služba v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih.  [Guidelines for School Counseling in General and VET Schools] Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (2008).
  • Božič, B. (ed.) (2007): OSTANI v šoli! : priročnik dobrih praks za preprečevanje osipa [Stay at school! : manual of good practices for drop-out prevention] Ljubljana : CPI, Center RS za poklicno izobraževanje. (2007).

Status: Terminated

Grant: 347.496 €

Project period: October 1st 2018 to March 31st 2021

Contact: euk@kl.dk

Funding: Erasmus+