Denmark


  • Katznelson, Noemi/Jørgensen, Helene Elisabeth Dam/Sørensen, Niels Ulrik: Hvem er de unge på kanten af det danske samfund. CEFU. (2015)
  • Pless, Mette/Katznelson, Noemi/Hjort-Madsen, Peder/Nielsen, Anne Mette W.: Unges motivation i udskolingen. Aalborg Universitetsforlag. (2015)
  • Seidelin, Claus Aastrup/Nielsen, Kasper Marc Rose/ Klöcker-Gatzwiller, Asger/Müller, Andreas Klingberg/Kjems, Nanna Ketelsen/Xuan, Wen Shi: De udsatte unge i forberedende tilbud – hvor mange er de, hvem er de, og kommer de i uddannelse eller beskæftigelse? DEA (2017)
  • Plant, Peter/Fogh Nielsen, Grethe/Hansen, Finn Thorbjørn: Vejledningsdidaktik. Schultz. (2011)
  • Thomsen, Rie/Skovhus, Randi/Buhl, Rita:  Collection of cases – Career guidance in communities. Ministry of Higher Education and Science. (2017).
  • Haug, Erik Hagaseth ”Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, Fagbokforlaget, 2018, Bergen / Norge
  • Nissen, Bente about the necessary paradigm shift (”nødvendig indsatskontinuitet: bevægelse fra organisationskontinuitet -> kommunikationskontinuitet ->relationskontinuitet”), nationwide conference ”Den kommunale ungeindsats” (2017)
  • Culture of VET, analysis in Lamscheck-Nielsen, Regina “Kvalitetssikring af elevers læring i skolepraktik“, 2010, RUC, MPF, 3. semesteropgave
  • Andersen, Ole Dibbern/Kruse, Katrine: Key competences in vocational education and training – Denmark. CEDEFOP. (2016)

Status: Terminated

Grant: 347.496 €

Project period: October 1st 2018 to March 31st 2021

Contact: euk@kl.dk

Funding: Erasmus+